Sản phẩm

BORRDERLESS MEDIUM TRIM 9W/22W
27/03/2019
BORDERLESS
27/03/2019

TUBED MINI LOW HALF IN


  • Công suất : 10W/720lm
  • Ánh sáng : 3000K
  • Góc chếu: 24 độ
  • Kích thước : D64xH117mm

 

Mô tả sản phẩm
  • Công suất : 10W/720lm
  • Ánh sáng : 3000K
  • Góc chếu: 24 độ
  • Kích thước : D64xH117mm