Sản phẩm

ĐÈN LED KHẨN CẤP 7W
30/03/2019
ĐÈN LED EXIT 02
30/03/2019

ĐÈN LED KHẨN CẤP 5W


Danh mục: .
Mô tả sản phẩm
Image product
Mô tả sản phẩm :

  • Đèn LED chiếu sáng sự cố mất điện
  • Gắn áp tường
  • Công suất : 5W
  • Chế độ : duy trì hoặc không duy trì
  • Thời gian hoạt động khi có sự cố : 6 giờ
  • Thời gian nạp đầy : 24 giờ
  • Kích thước : 410x75x80 mm