Sản phẩm

DIMMER LED SWITCH 30A BLK
30/03/2019
CÔNG TẮC DALI SWITCH S1
30/03/2019

CÔNG TẮC DALI SWITCH S4


Mô tả sản phẩm
  • Bộ điều khiển tín hiệu DALI  bật tắt cho các bộ đèn và nhóm đèn có tín hiệu DALI, nhớ cảnh ánh sáng
  • Không giới hạn sộ lượng bộ đèn điều khiển
  • Điện áp vào : 220VAC