Sản phẩm

DALI BUS SUPPLY 240MA
30/03/2019
DALI SWITCH SC04
30/03/2019

DALI REMOTE CONTROLLER


Danh mục: .
Mô tả sản phẩm
  • Bộ điều khiển từ xa 4 nhóm đèn DALI : Bật tắt, Dimmer điều chỉnh độ sáng, tạo cảnh ánh sáng
  • Màu vỏ : Đen / trắng