Sản phẩm

CÔNG TẮC DALI DIMMER NÚT XOAY
30/03/2019
DIMMER CCT SRG4
30/03/2019

DALI INTERNET CONTROLLER


Mô tả sản phẩm
  • Bộ điều khiển tín hiệu DALI qua phần mềm kết nối Internet
  • Chức năng điều khiển : Đánh địa chỉ, tạo nhóm đèn, bật tắt đèn, điều chỉnh độ sáng, set các cảnh ánh sáng khác nhau…
  • Không giới hạn sộ lượng bộ đèn điều khiển
  • Điện áp vào : 24VDC