Sản phẩm

DALI SWITCH S1
30/03/2019
DALI INTERNET CONTROLLER
30/03/2019

DALI DIMMER


Danh mục: .
Mô tả sản phẩm
  • Bộ điều khiển tín hiệu DALI điều chỉnh độ sáng, bật tắt cho các bộ đèn có tín hiệu DALI
  • Không giới hạn sộ lượng bộ đèn điều khiển
  • Điện áp vào : 220VAC