Sản phẩm

CÔNG TẮC NHẤN DIMMER
30/03/2019
LED WIFI DRIVER CT01
30/03/2019

CÔNG TẮC DIMMER 1-10V


Mô tả sản phẩm

Công tắc Dimmer 1-10V điều chỉnh độ sáng cho bóng đèn huỳnh quang :

  • Lưu nhớ chế độ sáng trước đó
  • Điều chỉnh độ sáng bóng đèn huỳnh quang 10%-100%
  • Độ sáng được điều chỉnh mềm, không gây khó chịu cho mắt