Sản phẩm

EDGELINE UP 18W
27/03/2019
TUBED MINI LOW HALF IN
27/03/2019

BORRDERLESS MEDIUM TRIM 9W/22W


  • Công suất : 9W/900lm, 22W/2200lm
  • Ánh sáng : 3000K
  • Kích thước : D80xH73mm, D80xH103mm

 

Mô tả sản phẩm
  • Công suất : 9W/900lm, 22W/2200lm
  • Ánh sáng : 3000K
  • Kích thước : D80xH73mm, D80xH103mm