Sản phẩm

BOGD HALF IN 7W
15/04/2019
BOGD OUT DOUBLE
15/04/2019

BOGD OUT TRIPLE


  • Công suất : 3x7W/1620lm
  • Ánh sáng : 2200K UP TO 3000K
  • CRI >90
  • Góc chiếu: 24 độ
  • Kích thước : 100x25x460mm

 

Mô tả sản phẩm
  • Công suất : 3x7W/1620lm
  • Ánh sáng : 2200K UP TO 3000K
  • CRI >90
  • Góc chiếu: 24 độ
  • Kích thước : 100x25x460mm