Sản phẩm

BOGD OUT DOUBLE
15/04/2019
BOGD IN NO FRAME
15/04/2019

BOGD OUT SINGLE


  • Công suất : 7W/540lm
  • Ánh sáng : 2200K UP TO 3000K
  • CRI >90
  • Góc chiếu: 24 độ
  • Kích thước : 100x280x25mm

 

Mô tả sản phẩm
  • Công suất : 7W/540lm
  • Ánh sáng : 2200K UP TO 3000K
  • CRI >90
  • Góc chiếu: 24 độ
  • Kích thước : 100x280x25mm