Sản phẩm

BOGD OUT TRIPLE
15/04/2019
BOGD OUT SINGLE
15/04/2019

BOGD OUT DOUBLE


  • Công suất : 2x7W/1080lm
  • Ánh sáng : 2200K UP TO 3000K
  • CRI >90
  • Góc chiếu: 24 độ
  • Kích thước : 100x400x25mm

 

Mô tả sản phẩm
  • Công suất : 2x7W/1080lm
  • Ánh sáng : 2200K UP TO 3000K
  • CRI >90
  • Góc chiếu: 24 độ
  • Kích thước : 100x400x25mm