Sản phẩm

BOGD IN NO FRAME
15/04/2019
AL-SQUA02-R-12W
24/04/2019

BOGD IN EDGE


  • Công suất : 7W
  • Ánh sáng : 2200K UP TO 3000K
  • CRI >90
  • Góc chiếu: 24 độ
  • Kích thước : D57xH80mm

 

Mô tả sản phẩm
  • Công suất : 7W
  • Ánh sáng : 2200K UP TO 3000K
  • CRI >90
  • Góc chiếu: 24 độ
  • Kích thước : D57xH80mm